Машина на времето – vol.03

Още една порция Българско минало, прекарано през машината на времето – този път на George Eastman House. Снимките са от началото на века, черно бели копия на военни, машини, царското семейство, носии, бит, култура, политици и събития. Разглеждайки точно тези снимки, лично за мен са леко дистанцирани, репортажни кадри, без някакво лично отношение, което прави […]

Read More »